Ασφάλεια και Πρόσβαση

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Έλεγχος Πρόσβασης

Integrate any access control solution like locks, RF card readers and numeric keypads, get notifications on who’s entering your house and when, remotely unlock the door for the housekeeper.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Κλειστό Κύκλωμα Καμερών (CCTV)

As an enhancement to your basic security system, a surveillance solution allows you to visually monitor your estate for any sort of suspicious activity and access the camera feeds remotely.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Θυροτηλεόραση και Ενδοεπικοινωνία

When you get visitors, the doorbell will ring through your speakers, your touchscreens will popup a video feed and your smartphone will receive a video call. Just unlock the door from anywhere.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Αντικλεπτικά Συστήματα

Fully integrating your security system allows arming and disarming it from any device, know which zones get alerted and track who’s entering and exiting your house thorugh your automation system.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Αισθητήρες Πολλαπλών Λειτουργιών

Using sensors makes your home even smarter, by monitoring temperature, humidity, light, wind, presence & motion, leaks, pressure, tank levels, door & window contacts etc. and triggering automated reactions.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Βιομετρικός Έλεγχος

Biometric readers are a more sophisticated access control method and their integration is offering you also the ability to trigger personalized programming based on the ID of the user.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Get notifications on your devices about smoke or fire detection and your system will automatically trigger actions like lighting exit pathways, switching off electical devices & your HVAC system.