Σκίαση και Μοτέρ

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Σκίαση

Easily Control any type of blind, shutter, roller, curtain and shading solution, manually or automatically using sensors and schedules.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Πόρτες και Παράθυρα

Control your garage doors, entrance gates, motorized windows, either manually or automatically.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Γενικοί Αυτοματισμοί

Integrate any motorized equipment and enhance the intelligence of your smart home.