Ψυχαγωγία

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Ενοποίηση A/V

Ενσωμάτωση των συσκευών εικόνας και ήχου, πρόσβαση και έλεγχός αυτών απ’ οπουδήποτε, με κεντρική διανομή βίντεο και μουσικής παντού μέσα στο σπίτι.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Πολυζωνικός Ήχος

Enjoy your favorite music by accessing popular streaming services or your stored songs using your mobile devices, touchscreens or TV, in every room in your house.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Πολυζωνικό Βίντεο

Watch high definition movies either from streaming services like Netflix and Amazon, your IPTV provider or your media player and your stored video files, in every room in your house.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Οικιακός Κινηματογράφος

Build your own home cinema experience, just relax in your seat and the lights will automatically dim, the curtains will close, the projecting screen will unroll and your movies collection will popup on the screen.