Διαχείριση Ενέργειας

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Έλεγχος Κλιματισμού

Control your existing HVAC, radiant flooring, VRV/VRF, geothermal system etc. using your automation system, create schedules and moderate your humidity levels.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Ενεργειακή Παρακαλούθηση

Keep a track of your energy consumption in real time for your whole house or individual appliances, browse through your history log and automatically switch off unused devices.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Βελτιστοποίηση Κατανάλωσης

Energy savings are essential in a modern home. Automate your systems to conserve energy and you’ll manage to lower your energy costs, while at home or away.