Άνεση και Ευκολία

Smart Home Control4 Remote Control, Greece | Cyprus

Ένα Ενιαίο Χειριστήριο

Ένα έξυπνο χειριστήριο για τον ενιαίο και εύκολο έλεγχο όλων των συσκευών.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Εξατομικευμένη Ευφυΐα

Combine several functions & actions with customized programming, that can be triggered by manual or automatic events.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Έλεγχος Κλιματισμού

Control your existing HVAC, radiant flooring, VRV/VRF, geothermal system etc. using your automation system, create schedules and moderate your humidity levels.

Smart Home (Έξυπνο Σπίτι) with KNX, Control4 Ελλάδα Κύπρος

Φωνητικός Έλεγχος

Integrate your automation system with voice control like Amazon Alexa, Google Home or Apple Homekit and do it all with simple voice commands.